Verplicht verzekeren AOV?

Het kabinet wil een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verplicht stellen voor zelfstandig ondernemers. De maatregel is vooral bedoeld om zelfstandigen vanuit sociaal oogpunt beter te beschermen bij tegenslag. Wat betekent dit voor jou als zelfstandige?

Waarom wordt een AOV verplicht?

‘Zekerheid in je werk zorgt ervoor dat je weet wanneer je werkt, dat je weet dat je volgende maand rond kunt komen en dat je toekomstplannen kunt maken. Te veel medewerkers met een flexibel contract of zelfstandigen hebben die zekerheid niet,’ stelt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo zijn werknemers in loondienst automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, maar lopen zelfstandigen meestal onverzekerd rond. Vorig jaar bleek dat momenteel slechts één op de vijf zelfstandigen verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid, met als belangrijkste reden dat zelfstandigen het risico zelf kunnen dragen óf de baten niet vinden opwegen tegen de kosten. Een pakket aan maatregelen, waaronder een verplichte AOV voor zelfstandigen, moet zorgen voor meer evenwicht op de arbeidsmarkt: deze verzekering biedt financiële bescherming voor zelfstandigen die arbeidsongeschikt raken. Bovendien verlaagt een verplichte verzekering de risico’s en de kosten voor de samenleving als collectief.

Wat houdt de verplichting in?

Op 3 april 2023 heeft minister Van Gennip de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de voortgang van een pakket maatregelen voor de arbeidsmarkt, waaronder de verplichte AOV voor zelfstandigen. De verplichting zal gaan gelden voor iedereen die ondernemer is voor de inkomstenbelasting (zelfstandigen met en zonder personeel). De verplichting geldt niet voor directeur-grootaandeelhouders en resultaatgenieters. Elke zelfstandige verzekert zich in de toekomst standaard voor een uitkering van 70 procent van het laatstverdiende loon. Er is gekozen voor een wachttijd van een jaar: zelfstandigen die arbeidsongeschikt raken, moeten een jaar overbruggen voordat de verzekering tot uitkering komt.
Wat kost de verplichte AOV?

De minister wil dat de verplichte verzekering uitlegbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is. Het kabinet verwacht dat de brutopremie voor de verplichte AOV circa 7,5 tot 8 procent van het inkomen tot aan de maximale premiegrondslag zal bedragen. Dit komt volgens deZZP neer op een premie van maximaal circa 205 euro per maand bruto (135 euro netto) bij een inkomen van 30.000 euro of meer. De kosten van de premie zullen fiscaal aftrekbaar zijn. Ben je al verzekerd voor arbeidsongeschiktheid? Dan mag je die verzekering behouden. Uit de Kamerbrief blijkt dat het wetsvoorstel overgangsrecht zal kennen, waarbij reeds afgesloten private verzekeringen die bedoeld zijn om het arbeidsongeschiktheidsrisico langdurig te verzekeren, geëerbiedigd worden.

Hoe gaat het verder?

Minister Van Gennip verwacht in het voorjaar van 2024 een wetsvoorstel te kunnen aanbieden aan de Tweede Kamer. Gestreefd wordt om het aangenomen voorstel vervolgens begin 2025 te publiceren in het Staatsblad. Na de publicatie zal er nog tijd nodig zijn om de nieuwe wet te implementeren. Vorig jaar heeft de Belastingdienst al laten weten een ‘ingewikkelde variant’ uiterlijk in 2029 uit te kunnen voeren. Een ‘meer eenvoudige variant’ zou uitvoerbaar zijn vanaf 2027.

Meer weten?
De verplichte AOV voor zelfstandigen laat dus nog even op zich wachten. Toch is het, ook los van de toekomstige verplichting, verstandig om na te denken over de risico’s die je loopt als zelfstandige. Heb jij iets geregeld voor als je onverhoopt niet meer zou kunnen werken?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

En ontvang direct financiële informatie

Bekijk meer nieuws

Vrijblijvend Contact

Naam(Vereist)
Waar in bent u geïnteresseerd?(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.